6% btw-tarief voor renovatiewerken aan
woningen ouder dan 10 jaar

ATTEST

 

Toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op werken in onroerende staat aan privé-woningen krachtens de bepalingen van de rubrieken XXXI en XXXVIII van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven.

 

Ondergetekende $Customer.ContactFullName$
wonende te $Customer.StreetAndNumber$, $Customer.ZipCode$ $Customer.City$
verklaart dat het gebouw gelegen te  ............................................................................................................................................................................................................................................

waarvan hij/zij1:

is, effectief in gebruik is sedert ten minste 10 jaar1 vóór het eerste tijdstip van de verschuldigdheid van de btw op de werken die worden uitgevoerd overeenkomstig de2

die werd ondertekend op $Order.OrderDate$ en na de uitvoering van de vermelde werken effectief en2

zal gebruikt worden als privéwoning.

 

 

Opgemaakt te    $Customer.City$
Datum                       ...........................................................................
Handtekening    ...........................................................................

 
 
TERUG TE ZENDEN NAAR DE AANNEMER DIE DE WERKEN HEEFT UITGEVOERD
 

____________________________________
1 Voor  de  levering  met  plaatsing  van  verwarmingsketels  in  appartementsgebouwen  of  liftinstallaties  is  een ingebruikname van ten minste 15 jaar vereist om de materialen te kunnen factureren tegen 6%.
2 Schrappen wat niet past