Adsolut (Kluwer) & Billit

Adsolut steunt E-invoicing met UBL (Universal Business Language)

  Een populaire vraag bij de Billit klantendienst is de mogelijkheid om Billit als online klantenportaal aan te bieden, waar Adsolut de interne motor van de boekhouding is. 

 Open het te verwerken dossier in Adsolut en bemerk onmiddellijk het aantal te e-facturen die klaar staan om te verwerken.
 Al uw dossiers worden samengebracht in één overzichtsscherm in uw gepersonaliseerd Billit klantenportaal.
 Facturen markeren als te controleren om andere dossierbeheerders te betrekken.

Boekhoudersaccount aanvragen >
BillSync activeren >
Dossier activeren + documenten exporteren >
Adsolut UBL activeren >
Boeken in Adsolut

Een Billit medewerker nodigt je uit op je boekhoudersaccount en plant een kennismakingsgesprek in met één van onze experten nadat u het aanvraagformulier ingedient hebt.

Zijn er al enkele van je klanten actief op Billit? Laat het ons weten, dan koppelen we deze ondernemers met uw account.

  Super! Je hebt toegang, aarzel niet om het platform al te verkennen. De volgende stap is BillSync activeren!

Een Billit expert installeert BillSync in samenwerking met uw IT-partner, nadat u het aanvraagformulier ingedient hebt. 

Adsolut heeft vaak reeds een folderstructuur aangemaakt waar de UBL e-facturen verwacht worden.

Hoe deze locatie ophalen waar Adsolut de UBL e-facturen verwacht?

1. ! indien u niet met de cloudversie van Adsolut werkt: Sluit huidig dossier af (anders heb je het pad niet).
    indien u wel met de cloudversie van Adsolut werkt: open het dossier waarin je het path wil instellen.
2. Klik op Systeembeheer/Instelling > kopieer het path dat ingegeven staat in Adsolut naast de code EFFFPATH
Indien het EFFFPATH niet bestaat kan je dit toevoegen door op nieuw te klikken.
Bij code voeg je vervolgens EFFFPATH in en bij instelling voeg je het path toe uit welke folder Adsolut de bestanden moet gaan halen.
! TIP : voor dit path gemakkelijk te kunnen zoeken in de verkenner ga je naar relaties > rechtermuisknop exporteer/csv > en klik je vervolgens op de 3 puntjes naast bestand. Van hieruit kun je gemakkelijk navigeren naar de gewenste map van het dossier.
(belangrijk hier is dat de submappen verkopen en aankopen noemen , anders gaat Adsolut de facturen niet vinden). Dit path kopieer je vanuit relaties en plak je bij instelling.
EFFFPATH
   

Dit pad vul je dan bij BillSync in het scherm Configuratie > Algemeen in het veld UBL download map.

 

  Proficiat, BillSync is nu actief op uw Adsolut server.
Je dient nu nog je dossiers te configureren in Billit zodat Adsolut dit correct kan verwerken.

De mappenstructuur die Adsolut voorziet voor het verwerken van de UBL e-facturen is gebaseerd op de unieke code die Adsolut geeft aan de dossiers. Om ervoor te zorgen dat de dossiers in Billit gekoppeld zijn aan de dossiers in Adsolut dienen we die unieke code op te halen in Adsolut en op te slaan in Billit.

Hoe de unieke code van een dossier ophalen in Adsolut?

Klik in Adsolut op Open dossier. In het nieuwe vester vind je in de eerste kolom de unieke code per dossier.

Deze code dien je voor alle dossiers in te vullen in Billit.

Waar vul je deze code in in Billit?

Open je Billit admin , klik op dossier en navigeer naar het submenu Integraties. Stel het pad in van toepassing voor het dossier

Aarzel niet om Billit te contacteren mocht je vragen hebben over BillSync. We helpen je graag verder.

Wanneer alle bestanden gecontroleerd zijn, kunnen de documenten geëxporteerd worden. Dit gebeurt per dossier om het overzicht te kunnen bewaren.

Dashboard > [Naam dossier] (met te exporteren bestanden) > ‘Exporteren' > Datum (aanpassen tot wanneer gewenste export) > Exporteer

De UBL-facturen worden automatisch in de juiste map op uw server opgeslagen (zie configuratie BillSync). Aankoopfacturen, verkoopfacturen en documenten komen automatisch in drie verschillende submappen terecht.

  Geweldig, Je hebt de nieuwe facturen correct geëxporteerd naar je Adsolut server. De volgende stap is deze importeren.

1a. Open in Adsolut het gewenste dossier, je zal merken dat er op het dashboard een indicatie wordt gegeven van de te verwerken documenten. 

Wanneer je op de knop boeken (F3) klikt verwerkt Adsolut de UBL bestanden in de ingestelde mappen. Dubbelklikken op een UBL bestand zal het bestand inlezen een klaarzetten om gecontroleerd te worden.

Na export vanuit Billit zullen de EFFF bestanden op de locatie staan die Adsolut verwacht. open het verkoop of aankoop boek.

Als de klant nog niet bestaat moet deze eerst aangemaakt worden. Nadat de klant aangemaakt is moet er nogmaals gedubbelklikt worden op het UBL bestand.

1b. Indien je meerdere facturen in één keer wilt verwerken in Adsolut ga je naar importeren > import E-FFF facturen.
hier kan je het path instellen waaruit de E-FFF facturen gelezen moeten worden.

indien je nog een foutmelding krijgt bij het gebruik van deze functie, dan zal dat liggen aan de instellingen die je moet aanvullen binnen het boekhouddossier. Dit kan via systeembeheer > dossiersettings > tabjes boekhouding.

Update 10/02/2018: De verbinding tussen Billit en Adsolut werkt nog niet optimaal indien u werkt met de Apple Max OS variant van Adsolut. Dit heeft geen invloed in de koppeling met de lokale - of Cloudinstallaties van Adsolut op Microsoft Windows operating systemen