Popsy (Allegro)

Popsy (Allegro) is UBL compatibel

Een veel gestelde vraag aan Billit Customer Support is hoe documenten (verkoopfacturen, aankoopfacturen, documenten) geïmporteerd kunnen worden in Popsy door een boekhouder of accountant.

Met de nieuwe versie is Popsy operationeel voor een automatische integratie via het ontvangen van elektronische facturen van Billit via BillSync

1) Nadat BillSync is geactiveerd, komen de UBL E-facturen automatisch in de juiste folders op uw server terecht.
2) Parametreer de archiefdoos, het te gebruiken dagboek en de BTW-codes in het gedeelte “Parameters/e-invoicing” :

popsy e-invoices
3) Kies het menu punt om de gewenste import uit te voeren:
popsy aankopen

4) Bij de eerste opening geeft u de weg op waar de bestanden zich bevinden met de knop [...] .
5) Popsy toont de gevonden bestanden met bijkomende info.
6) Selecteer één of meerdere te importeren bestanden
popsy selecteren
7) Daarna kan u naar invoer verkopen (e-invoicing) of via aankopen (e-invoicing) gaan. De geïmporteerde en nog niet bekrachtigde documenten worden voor invoer weergegeven net als de gekoppelde PDF. U dient enkel nog de ontbrekende info toe te voegen en het document te bekrachtigen.