AANMELDEN

TopAccount (Kluwer)

Is UBL compatibel vanaf versie 2016.3

De instellingen voor het inlezen van UBL bestanden moeten éénmalig worden ingevoerd via

Boeken > Inlezen externe gegevens > Externe pakketten > beheer

TopAccount zal een nieuwe scherm tonen met als titel: Externe Applicaties, gelieve een nieuwe externe applicatie aan te maken.

Identificatie:

- Externe applicatie : Billit
Geef hier de code in waaraan u bij de import zal herkennen dat u de import van de documenten uit Billit lanceert

- Omschrijving : E-facturen uit Billit

- Directory:  C:\UBL\BE0563846944
Hier dient u het pad te kopieren waar u alle UBL bestanden voor dit dossier bewaard (de plaats waar BillSync de UBL bestanden plaatst of de plaats waar u de UBL bestanden opslaat)

Type bestand

-  Record lay-out: verplicht e-fff UBL

ScheidingstekenDatum laatste opname mag u leeg laten.

(!) LET OP: je dient deze koppeling per dossier/klant in top account te voorzien alvorens de e-facturen beschikbaar komen voor het nieuwe dossier.

Hoe UBL import lanceren?
Eens de configuratie van de UBL Import afgewerkt is, kunt u starten met het importeren van aan- en verkoopdocumenten via

Boeken > Inlezen Externe Gegevens > Inlezen > Externe gegevens E-invoice > Inlezen

De importfolder wordt automatisch gedetecteerd als deze correct is ingegeven bij de instellingen.

Er wordt ook automatisch voorgesteld om een submap backup te maken voor de bestanden die werden ingelezen.
Bestaat deze map nog niet zal er gevraagd worden of deze mag worden aangemaakt.

Kies de dagboeken waarin mag geïmporteerd worden, en geef aan of de nummering van de oorspronkelijke factuur moet behouden blijven, of de nummering van TopAccount moet worden doorgetrokken.

Indien opgemaakt door tegenpartij (geen overname documentnummering) wordt aangevinkt, zal de nummering van TopAccount worden behouden. Indien deze parameter wel wordt aangevinkt wordt de nummering van het importdocument behouden.

Vervolgens wordt de import uitgevoerd. U krijgt nadien een melding van het aantal boekingen dat werd geïmporteerd en of er nog acties moeten worden doorgevoerd.

Als alle boekingen gecontroleerd zijn, en klaar staan voor doorsturen, kan u via het tabblad Algemeen en de knop boeken de boekingen doorsturen naar de boekhouding.

Het kan zijn dat er waarschuwingen zijn na het importeren, dit wil zeggen dat u de boekingen moet controleren.

topaccount import

Klik op OK en corrigeer alle facturen die TopAccount in het rood zet. (navigeer met je cursor over het rode kruisje om te lezen wat er nodig is om verder te gaan).

topaccount imported done

Na succesvolle controle, kan je overgaan tot automatisch inboeken.

Extra informatie

Voor de bepaling of een import document een verkoop- dan wel een aankoopdocument is, wordt het ondernemingsnummer van de klant uit de xml-file vergeleken met het ondernemingsnummer van het dossier. Stemt dit nummer overeen met het nummer in uw dossiergegevens, is het een aankoopfactuur. Zo niet wordt het voorgesteld als een verkoopfactuur.

Heeft het contact in het UBL bestand GEEN btw-nummer en GEEN ondernemingsnummer (particulieren) dan wordt de klant (leverancier) opgezocht volgens de naam van het contact in het UBL bestand.

Kon de klant (leverancier) NIET bepaald worden, bestaat er nog geen dergelijke naam en is de parameter ‘Automatische creatie klanten zonder btw-nummer’ (resp. leveranciers) (Zie Boeken / Inlezen externe gegevens / Inlezen / Externe gegevens – E-Invoice / Instellingen) geactiveerd, dan wordt deze automatisch aangemaakt (met overname van de adresgegevens, telefoon, fax … zoals vermeld op het E-Invoice document). Is deze parameter echter NIET geactiveerd dan moet de klant (leverancier) manueel aangemaakt worden. Deze parameter is standaard uitgeschakeld.

Opgelet : Klanten (leveranciers) kunnen enkel automatisch aangemaakt worden indien numerieke nummering EN indien het eerst vrije klantnummer (leveranciersnummer) bepaald kan worden.