Financiële korting of kredietbeperking

Soms staat men aan klanten financiële korting toe, in andere gevallen rekent men kredietbeperking aan.

Financiële korting is niet gelijk aan Kredietbeperking!

Financiële korting is een korting die bedrijven soms geven bij een spoedige betaling, vaak als direct contant wordt afgerekend.

Deze "korting" wordt gegeven op het bruto bedrag, zodat over de korting zelf toch btw moet worden betaald. Meestal gaat het om een percentage bij betaling binnen een bepaalde periode.

Financiële korting is een premium functie en beschikbaar in Billit na activatie  via Instellingen > Toon Geavanceerd > Activeer Financiële korting > Opslaan.

Na activatie zal je merken dat: 

1. Bij aanmaken of bewerken van een factuur, je de mogelijkheid hebt om een Financiële korting toe te kennen aan uw klant. Dit is niet verplicht en je mag dit dan ook leeg laten.

2. Bij aanmaken of bewerken van een leverancier of klant, je de mogelijkheid hebt om een Financiële korting toe te kennen aan de fiche. Dit is niet verplicht en je mag dit dan ook leeg laten.

3. Bij het verwerken van factuur in Snelle invoer, je de mogelijkheid hebt om Financiële korting toe te kennen. Wens je deze factuur te betalen voor de termijn die uw leverancier ter beschikking stelt: kies dan het totaalbedrag met de korting. Wens je deze factuurt niet te betalen binnnen de termijn van financiële korting: kies dan het totaalbedrag zonder korting als totaalbedrag in Snelle invoer.

Kredietbeperking is een negatieve korting (toeslag) ter bekostiging van de krediettermijn.

De toeslag mag de betalende partij aftrekken bij tijdige betaling. Deze kredietbeperking is niet te verwarren met Financiële korting. Kredietbeperking wordt gebruikt om klanten snel te laten betalen. Dit versterkt de liquide positie van de crediteur, die vervolgens ook geen tijd en moeite kwijt is aan het incasseren van het bedrag.

Kredietbeperking is momenteel nog niet beschikbaar, maar staat op de roadmap.