GLN-nummers

Wat is een Global Location Number (GLN)?

Een GLN is een nummer van 13 posities lang, waarmee een bedrijfsadres als uniek adres geïdentificeerd wordt. GLN’s vormen de “ sleutel” voor het ophalen van informatie uit databases. De bijbehorende naam, adresgegevens en andere gegevens zijn gekoppeld aan dat unieke GLN nummer. Dit kunnen zowel interne als externe bedrijfslocaties zijn. GLN nummers worden veel gebruikt voor elektronische gegevensuitwisseling (EDI) met uw handelspartners.

gln billit

 Zoeken adhv GLN-nummer ipv KBO-nummer?

- GLN-nummers kunnen worden opgezocht op 
http://gepir.gs1.org/index.php/search-by-gln.

- KBO-nummers kunnen worden opgezocht op 
https://www.btw-opzoeken.be/

 Is het binnen Billit mogelijk op GLN te factureren? Zo ja, op welke manier dient dit te gebeuren?

1. Maak een nieuwe klant aan via Dashboard > Snelkoppelingen > Nieuwe Klant

2. bewaar het GLN-nummer in het veld VAT

- Merk op dat Billit op dit moment nog niet de details van de klant ophaalt via GLN-nummer, we onderzoeken of we dit snel beschikbaar kunnen maken)

3. Vervolledig het profiel van deze klant (adres, IBAN, BIC, ..)

- Indien u een SWIFT bankrekening nummer heeft dan moet u bij BIC "SWIFTUS:" voor het Swift adres plaatsen (zie screenshot)

4. Bewaar de klant via Opslaan

5. Maak een nieuwe factuur aan via Dashboard > Snelkoppelingen > Creëer Factuur

6. Selecteer de klant (die we aanmaakten in punt 1-4)

7. Keur de factuur goed via Creëer Factuur

7. Verstuur de E-factuur via de beschikbare opties