Hoe bankrekeningen verwijderen?

ik gebruik deze rekening niet (meer), kan deze verwijdert worden uit het systeem?

Een populaire vraag bij de Billit klantendienst is de mogelijkheid om een bepaalde IBAN bankrekeningnummer te verwijderen uit het systeem. 

Hoe verwijderen?

1. Zorg ervoor dat de transacties voor de te verwijderen bankrekeningnummer niet meer beschikbaar zijn in het menu Bank. Open de transactie > Wissen.  

2. Indien u uw banktransacties automatisch in Billit ontvangt, dient u de opdracht te geven aan uw boekhouder dat je deze rekening niet langer wenst te ontvangen.

3. Open uw bedrijfsgegevens en verwijder in de rubriek rekeningen het IBAN bankrekeningnummer dat je niet langer wenst te gebruiken in Billit.

Super! Deze bankrekeningnummer is niet langer actief in uw Billit