Hoe facturen verwijderen?

Hoe facturen verwijderen?

In Billit kun je alleen de allerlaatste factuur van elk boekjaar verwijderen. Anders zou de automatische nummering van facturen niet meer kloppen. En dat is dan weer in strijd met de boekhoudkundige regel dat facturen altijd chronologisch geordend moeten zijn. Als je een factuur wilt verwijderen, maar er na die factuur nog andere facturen ingeboekt zijn, moet je alle facturen tot en met die datum verwijderen. Dezelfde redenering gaat op voor creditnota's.

 

Je kunt de factuur verwijderen door met de cursor op de factuur te klikken, de details van de factuur worden op je scherm weergegeven. door te klikken op 'Wissen' verwijder je deze factuur.

Let op: het verwijderen van een factuur kan niet ongedaan gemaakt worden.