Hoe formaat van de nummering personaliseren?

Wijzig de automatische nummering van uw offertes, facturen en creditnota's.

In Billit worden automatische nummers toegekend aan uw offertes, facturen en credit nota's. Standaard loopt deze nummering op van 1 tot ...

Sommige ondernemers of boekhouders wensen deze nummering te wijzigen in een persoonlijk formaat ( 2018 - 1 of 20181 of 2018-VF1). 

Hoe pas ik het standaard formaat aan?

Stap 1: Navigeer naar Instellingen

Stap 2: wijzig het Formaat voor Offertes, Facturen, Uitgaves (facturen van uw leveranciers, kosten) en Credit Nota's

Stap 3: druk op Opslaan (onderaan de pagina)

Enkele voorbeelden (vanaf 2018):

Bij openen van instellingen ziet een ondernemer een vereenvoudigde versie van de Instellingen met 2 verplichte pijlers en 1 optionele pijler.

Algemeen:

Stap 1: stel boekjaar in (meeste ondernemers starten op 1 januari, maar dit hoeft niet).

Stap 2: wijzig de nummer voor Offertes, Facturen, Uitgaves (facturen van uw leveranciers, kosten) en Credit Nota's zoals je verwacht dat de nummer automatisch wordt toegekend bij het eerstvolgende document dat je aanmaakt. Billit zal automatisch het formaat detecteren. Neem contact op met onze support indien dit niet verloopt zoals je verwacht...

Voorbeeld: Verwacht je op je volgende factuur het nummer 2018-05, bewaar dan 2018-05 in het veld naast factuurnummer.
nieuwe nummering

Stap 3: druk op Opslaan (onderaan de pagina)

 

 

Ik wens dat Billit automatisch het jaartal aanpast na 31 december... hoe stel ik dit in?

Bij openen van instellingen kan je de sequentie aanpassen van de volgende factuur. Als je daar het huidig jaartal in bewaart, zal Billit hier automatisch rekening mee houden op 01 januari van het volgende jaar. 

 

Ik heb een aantal facturen verzonden met een foutief nummer, mijn klant belt me op en ik dien dit te wijzigen... Wat nu?

1) Je kan een Credit Nota versturen voor iedere foute factuur en vervolgens een nieuwe factuur versturen. 

2) Dupliceer de foutieve facturen, wis de foutieve facturen, pas de instellingen aan zodat de nummering terug correct loopt, Creëer de gedupliceerde facturen en verstuur ze naar de  klant.