Wat is MERCURIUS

Je hebt de term MERCURIUS misschien al eens voorbij horen komen, maar wat betekent het nu precies?

Overheden ontvangen hun facturen via Mercurius. Dit is een federaal platform dat alle overheden zal ontsluiten.

Omdat bedrijven in staat willen zijn om e-facturen te zenden naar al hun (publieke en private) klanten, was een oplossing nodig die dezelfde standaard en hetzelfde afsprakenkader biedt voor alle partijen. Deze Europese oplossing is Peppol.

Peppol is een internationaal netwerk met een afsprakenkader, een standaardformaat en toepassingen voor het faciliteren van e-procurement en e-invoicing. 
Wat elektronische facturatie betreft,  betekent dit dat er steeds gewerkt wordt met zogenaamde ‘Access Points’ ‘(AP) die facturen ontvangen van een bedrijf en doorzenden naar andere bedrijven of andere ‘Access Points’.  Een centrale toepassing registreert bij welk ‘Access Point’ een bedrijf of overheid is aangesloten.  De uitwisseling tussen deze AP’s is gratis.

Mercurius, Peppol Compliant, is het ‘Access Point’ naar de overheid.  Onderstaande figuur stelt dit schematisch voor.

billit & mercurius

GRATIS!

Iedere digitale Billit ondernemer die gratis een E-factuur wenst te versturen via Mercurius kan onmiddellijk aan de slag!

Na registratie, navigeer je naar

1. Open het Dashboard
2. Klik op de snelkoppeling "Creëer Factuur"
3. Naast Klant voorzie je de naam van je klant (indien de klant nog niet gekend is in uw Billit profiel, kan je deze aanmaken via "Creëer Klant".
4. Selecteer de ontvanger van deze nieuwe E-factuur
5. Vervolledig de factuur (datum, factuurnummer, orderlijnen,..)
6) Vergeet niet bij Uw referentie het correcte PO nummer in te geven dat je ontvangen hebt van uw klant (Opgelet! De meeste instellingen verplichten dit en verwerpen uw factuur als je dit niet hebt voorzien!)
7) Verstuur de Factuur (via Peppol, niet via mail of brief)

Meer informatie:

https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol
https://www.billit.be/nl/wat-is-peppol/

 

Ga aan de slag met Billit

Business-to-Government (B2G)

Profiel aanmaken:  Aanmelden (rechts boven) > Geen account? Probeer nu gratis

Vervolgens volg je de welkom stappen in Billit waardoor de wettelijk vereiste informatie beschikbaar is voor je factuur. Hierna maak je je klant aan (bijvoorbeeld: Vlaamse Milieumaatschappij) aan via de snelkoppeling op het dashboard. Niet vergeten opslaan voor je terug keert naar het dashboard.

creeer

Een factuur versturen naar de overheid doe je via de snelkoppeling op het dashboard  of via de handleiding 

Vergeet niet bij Uw referentie / Ordernummer het correcte PO nummer in te geven dat je ontvangen hebt van uw klant (Opgelet! De meeste instellingen verplichten dit en verwerpen uw factuur als je dit niet hebt voorzien!)

Versturen doe je via

verstuur

Een correct verzonden factuur wordt weergegeven als

peppol msg

 

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

versie 22 augustus 2017

Tip: Gebruik het KBO nummer om de entiteit automatisch als klant aan te maken in Billit.

Afkorting Entiteit KBO-nummer / GLN-nummer Financieel systeem Startdatum elektronisch factureren
MVG MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap Het Facilitair Bedrijf KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap Informatie Vlaanderen (fusie tussen Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen, de Vlaamse Infolijn, e-Gov en informatiebeleid) KBO: 0316380841 OraFin 1/jan/16
MVG Agentschap Innoveren en Ondernemen (AIO) (fusie tussen Agentschap Ondernemen en Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) KBO: 0316380841 OraFin 1/jan/16
MVG Agentschap Jongerenwelzijn (AJWZ) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap Ruimte en Erfgoed KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenen-onderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) (fusie tussen Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassene-nonderwijs en Studietoelagen en Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) (m.u.v. MDK DAB Vloot & MDK DAB Loodswezen) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Audit Vlaanderen KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (DCJSM) (fusie Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en Kunsten en Erfgoed) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (DEWI) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Financiën en Begroting (DFB) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Informatie Vlaanderen (DIV) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement internationaal Vlaanderen (DiV ) (fusie Departement internationaal Vlaanderen en Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Kanselarij en Bestuur (fusie Departement Bestuurszaken, Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Agentschap Studiedienst van de Vlaamse Regering) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Landbouw en Visserij (DLV) (fusie Departement Landbouw en Visserij en Agentschap voor Landbouw en Visserij) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (DLNE) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Onderwijs en Vorming (DOV) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG) (fusie Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Agentschap Zorginspectie) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Dienst van de Gouverneurs  - Antwerpen KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (Inspectie RWO) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Inspectie van Financiën (IF) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Ruimte Vlaanderen KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Vlaamse Regering en Kabinetten van de Vlaamse ministers KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG       Vlaams Energie Agentschap (VEA) KBO: 0316380841    
MVG Wonen-Vlaanderen KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Zorg en Gezondheid KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - DAB Loodswezen GLN: 5488888005396   1/dec/16
MVG Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - DAB Vloot GLN: 5488888004948 Finlog 1/jul/15
AIO Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs KBO: 0254010633   1/dec/16
APM Agentschap Plantentuin Meise KBO: 0540708286 OraFin 1/feb/15
Eigen Vermogen KMSKA Het Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen KBO:0850036239   1/jan/17
EVIV Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (EVIV) KBO: 0643634986 OraFin 1/jan/16
FJW Fonds JongerenWelzijn (FJW) KBO: 0249776087 OraFin 9/jan/17
Flanders Hydraulics Het Eigen Vermogen van het Departement MOW  KBO:0873746603    
FOCI Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI) KBO: 0811322648 OraFin 9/jan/17
GO! GO! - Administratieve diensten van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap KBO: 0850036635 Coda 1/dec/16
GO! GO! - Pedagogische begeleidingsdienst, Permanente ondersteuningscel van het GO! KBO: 0235998030 Coda 1/dec/16
HERMES Hermes (Fonds voor flankerend economisch beleid) KBO:0534669938 OraFin 1/jan/16
ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserij onderzoek KBO:0262172489   1/jan/17
INBO Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek KBO:0898934731   1/jan/17
IVB Innovatiecentrum Vlaams-Brabant KBO: 0890690919   1/dec/16
K&G Kind en Gezin KBO:0886886638 SAP 1/mei/16
KAGB Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) KBO: 0408664760 OraFin 1/feb/15
Natuurinvest Het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos  KBO:0887269985   1/jan/17
OC-ANB Ondersteunend Centrum Van Het Agentschap Voor Natuur En Bos (OC-ANB) KBO: 0887269985 OraFin 1/jan/16
OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) KBO: 0842399963 SAP ECC 6.0 1/jan/15
SI Schoolinvest KBO:0810538136   1/jan/17
SV SPORT VLAANDEREN KBO: 0248142826 OraFin 1/jan/16
SV-AS Agentschap Sport (fusie tussen deel Sport van het DCJSM en BLOSO) KBO: 0248142826 OraFin 1/jan/16
SV-BLOSO BLOSO KBO: 0248142826 OraFin 1/feb/15
TF TopstukkenFonds (TF) KBO: 0841642076 OraFin 9/jan/17
TV Toerisme Vlaanderen KBO: 0225944375 OraFin 1/feb/15
FIT Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) KBO: 0242401911    1/dec/16
VASGAZ Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) KBO: 0652816235 OraFin 1/sep/16
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) KBO: 0887010362 Oracle Peoplesoft 1/jan/15
VFLD Vlaams Fonds voor de LastenDelging (VFLD) KBO: 0265528095 OraFin 1/sep/16
VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) KBO: 0254481973 OraFin 9/jan/17
VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) KBO: 0244195916   1/dec/16
VLAM Vlaams Centrum voor Agro – en Visserijmarketing (VLAM) KBO: 0454423323   1/dec/16
VLM Vlaamse Landmaatschappij (VLM) KBO: 0236506685 AXI Discovery 1/sep/15
VLOR Vlaamse Onderwijs Raad (VLOR) KBO: 0249776285 OraFin 1/sep/16
VMM Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) KBO: 0887290276 Agresso 1/mrt/16
VMSW Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) KBO: 0236506487 SAP 1/nov/15
VP Vlaams Parlement KBO: 0931814563   1/mei/16
VRM Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) KBO: 0893159865 OraFin 9/jan/17
VRT Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) KBO: 0244142664 SAP 1/jan/16
VVM Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn KBO: 0242069537 SAP 1/jan/16
VW-DS De Scheepvaart (De Vlaamse Waterweg) KBO: 0216173309 Agresso 1/dec/16
VW-WENZ Waterwegen en Zeekanaal (De Vlaamse Waterweg) KBO: 0254028251 AXI Finance 1/sep/15
WA Woonhaven Antwerpen KBO: 0403795657    1/sep/15