peppol access point

 

Wat is PEPPOL?

Je hebt de term PEPPOL misschien al eens voorbij horen komen, maar wat betekent het nu precies?

PEPPOL is de afkorting voor "Pan-European Public Procurement On-Line" en is de meest veilige, snelste en efficiëntste manier van facturatie in Europa (maar ook daarbuiten).

Het is mede door Europese financiering tot stand gekomen en wordt steeds breder door overheden en bedrijven in Europa (maar ook daarbuiten) gebruikt om op een veilige manier documenten uit te wisselen. In België wordt PEPPOL vertegenwoordigd door Agoria en de federale en Vlaamse overheid.

De kracht van het netwerk zit in de hoge kwaliteit van berichten die bedrijven en overheidsinstellingen onderling real-time kunnen uitwisselen. Zo kunnen facturen die via PEPPOL worden uitgewisseld in veel gevallen automatisch worden ingeboekt in de administratie.

PEPPOL is een EDI-protocol waarmee openbare entiteiten en hun leveranciers elektronische aanbestedingsdocumenten via hun netwerk kunnen uitwisselen.

Misschien heb je de laatste tijd veel discussie gehoord over de term "PEPPOL", maar weet je wat het is en wat het voor jou zal betekenen? PEPPOL, dat staat voor Pan-European Public Procurement On-Line, is een EDI-protocol (elektronische gegevensuitwisseling), medegefinancierd door de Europese Commissie en 18 overheidsinstanties, om het purchase-to-pay-proces tussen overheidsinstanties en leveranciers te vereenvoudigen .

Dus hoe werkt PEPPOL?

Het netwerk is eenvoudigweg de verzameling gecertificeerde Access Point-providers, zoals Billit. Elk toegangspunt kan berichten uitwisselen met elk ander toegangspunt zonder een interconnectieakkoord te ondertekenen en in te stellen.

Een belangrijk kenmerk van het open netwerk is de vrijheid voor leveranciers om contact te maken met een door hun gekozen toegangspuntleverancier en om elektronische documenten te verzenden en te ontvangen met elke organisatie in het netwerk, in heel Europa, via één enkele bron. Leveranciers die PEPPOL gebruiken, hebben baat bij toegang tot elke openbare instantie in het VK en in heel Europa zonder door meerdere systemen te hoeven werken.

Zeer efficiënte sectoren, zoals de automobielindustrie en de detailhandel, hebben deze processen jarenlang bewezen en verfijnd. Overheidsinstanties en hun leveranciers kunnen van deze ervaring profiteren en PEPPOL adopteren om te profiteren van open, efficiënte en goedkope e-aanbesteding. Het is tijd om de beperkingen op uw inkoop te verwijderen en actie te ondernemen op PEPPOL!

Tip! Verbind uw ERP systeem en automatiseer uw boekhoudproces dankzij onze PEPPOL API.

(Klik hier voor de lijst met alle Europese Access Points)

bronnen: